Oorzaken

OORZAKEN

Overal om ons heen brandt licht wanneer het donker is. Al deze bronnen zorgen samen voor ontzettend veel lichtvervuiling. Ondanks alle besparingen en moderne technieken baadt de aarde ’s nachts steeds meer in het kunstlicht. Waar je 100 jaar geleden in de stad zelfs nog ‘gewoon’ de Melkweg kon zien, is deze inmiddels verscholen voor 60% van de Europeanen en zelfs 80% van de Amerikanen. Bovendien werden kunstmatig verlichte gebieden, zoals steden, de afgelopen vijf jaar haast 10 procent helderder. Intussen groeide ook het totale oppervlak waar we het licht aan laten, met ruim 2 procent per jaar. Lees meer

Een overzicht van de grootste vervuilers:

OPENBARE VERLICHTING

Openbare verlichting omvat alle straatverlichting in de publieke ruimte. Waar dit vroeger gebeurde door particuliere initiatieven met behulp van kaarslicht, zijn we inmiddels een stuk verder met een centraal geregeld systeem op basis van elektriciteit. Zo’n 3,5 miljoen lantaarnpalen voorzien ons van licht!

KASSEN

De glastuinbouw is belangrijk voor de Nederlandse economie. De waarde van de onder glas geteelde producten bedraagt ongeveer 7,7 miljard euro. Veel van de hier-geteelde groenten, bloemen en planten worden naar het buitenland geëxporteerd. Inmiddels is de glastuinbouw ook meer een industriële activiteit dan een landbouwactiviteit. Steeds meer kassen worden verlicht door speciale verlichting, zogenaamde assimilatie verlichting. Dit is kunstverlichting die eigenlijk als een tweede zon fungeert waardoor gewassen sneller en kwalitatief beter groeien. Doordat een deel van het licht de kas verlaat via het dak, zien we roodgele luchten boven kasgebieden.

SIERVERLICHTING

Monumenten, en ook musea, bruggen en andere bezienswaardigheden worden veelal om esthetische redenen verlicht. Het maakt de omgeving sfeervoller, creëert de juiste uitstraling en biedt herkenbare oriëntatiepunten. Echter, omdat dit bij uitstek van beneden af gebeurt, wordt niet alleen het gebouw of de brug belicht, maar ook de hemel erboven. Het verlichten van een gebouw heeft dus zeker enkele voordelen, maar helaas gebeurt dit niet altijd op een efficiënte en/of duurzame manier.

RECLAME

Door de steeds toenemende druk van concurrentie moeten bedrijven opvallen voor hun klanten. Reclame is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Dit, gecombineerd met het streven naar een 24-uurs economie, zorgt ervoor dat reclame ook in de nachtelijke periode te zien moet zijn.