Projekt Nachtflinnter: herberggasten zoeken ruim 500 Friese nachtvlindernamen

22 juni 2021

PROJEKT NACHTFLINNTER: HERBERGGASTEN Z0EKEN RUIM 500 FRIESE NACHTVLINDERNAMEN

Met de toenemende aandacht voor biodiversiteit is er ook meer interesse voor de juiste namen van planten en dieren, zo doet blijken sommige flora en fauna nog geen juiste naam hebben. Bij Waddenherberg The Friezinn in de Westhoek is men bezig met de nacht en de donkerte en worden onder andere nachtvlinders gefotografeerd. Veel nachtvlinders hebben nog geen Friese of zelfs Bildtse naam. Met bezoekers van de herberg wordt geprobeerd de lijst vol te maken.

544 ontbrekende namen

Aanstaande zaterdag 26 juni is er de Nacht van het Wad, een avond waarin stil wordt gestaan bij de relatief donkere waddenkust. In de Westhoek is macro- en nachtvlinderfotograaf Durk Schakel uit Deinum aanwezig om met een opstelling nachtvlinders te fotograferen. Schakel heeft de lijst van Latijnse en Nederlandse opgesteld die voor een deel ook een Friese naam bevatten. Er ontbreken nog 544 namen. Schakel: “Fanút it twaddehâns boek oer Fryske nachtflinters fan de Fryske Akademy ha ik in soad Fryske nammen fûn. Letter is de list ek oanfuld troch de Vlinderwerkgroep Friesland. Mar der ûntbrekke nogal wat.” Via de website van The Friezinn is het mogelijk de ontbrekende namen te vinden en hiervoor Friese vertalingen aan te bieden. Ook Bildtse namen zijn welkom!

Donkertemeetplek

Waddenherberg The Friezinn maakt deel uit van het projekt ‘Donkerte van de Wadden’ van onder andere de Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie en de gemeente Waadhoeke. Het is bedoeld om donkerte als bijzondere waarde van het gebied onder de aandacht te brengen. Herbergier Douwe Gerlof Heeringa: “It giet om meidwaan, dus ljochten út en mear oandacht foar it tsjuster. It blykt dat der mear leven en bioferskaat komt, at it donkerder is. Dat hâld yn ús gefal yn dat wy minsken earst bewust meitsje wolle om dernei mear kennis, begrip en wurdearring op te heljen. Wy tinke dat wy dernei pas in échte feroaring sjen kinne. Ús projekt Nachtflinnter is hjir in foarbyld fan.

Programma Nacht van het Wad Westhoek

De avond in de Westhoek heeft het volgende programma:

21:00 uur            start opstelling nachtvlinders (deze is de hele avond te zien)

21:15 uur            Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt

21:30 uur            RUG-studente Nynke start met donkerteroutes met speciale meters

22:00 uur            Onthulling Maanwijzer – Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt

22:15 uur            Zilte proeverijen, donker proeven

22:30 uur            RUG-studente Nynke start met donkerteroutes met speciale meters

22:45 uur            Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt

23:00 uur            Einde activiteiten buiten, alleen de vlinderopstelling blijft staan.

Voor sommige onderdelen zoals de zilte proeverijen wordt een bijdrage gevraagd. Verder is deze avond gratis te bezoeken. Parkeren kan op de parkeerplaats bij de kwelder.