Opening eerste ‘Donkertebelevingsplek’ bij Wieringer Eilandmuseum Jan Lont

10 juni 2021

Opening eerste ‘Donkertebelevingsplek’ bij Wieringer Eilandmuseum Jan Lont

Beleef de donkerte in het Waddengebied

Op zaterdag 19 juni is de officiële opening van de eerste ‘Donkertebelevingsplek’ bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont. Dit vieren we online van 13.30 tot 14.15 uur met een livestream. Iedereen is van harte welkom om hierbij te zijn!

Belevingsplek

Met de ontwikkeling van donkertebelevingsplekken en jaarrond georganiseerde activiteiten trekken we toeristen naar het Waddengebied getrokken en brengen we duisternis onder de aandacht. Deze belevenis is een initiatief vanuit het programma Donkerte van de Wadden. Het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont is een van de deelnemende organisaties binnen het programma. In de afgelopen maanden is door het Eilandmuseum vooruitstrevend gewerkt aan de realisatie van de eerste Donkertebeleving op het terrein. De (permanent toegankelijke) belevingsplek bij het museum is bijzonder rustig en donker. Bezoekers kunnen in de nacht optimaal genieten van de donkerte en tegelijk wegwijs worden in het sterrenstelsel aan de hemel. Naast de sterrenbelevingsplek is een permanente tentoonstelling gerealiseerd met als thema ‘Op pad door dag en Nacht’.

Livestream

Tijdens deze livestream vertelt André Lont van het Eilandmuseum meer over de totstandkoming van de bijzondere Donkertebelevingsplek. Verder komen Alfons van der Veen van Camping Waddenzee en Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland aan het woord en praten over hun betrokkenheid binnen het programma Donkerte van de Wadden. Cees Loggen, bestuursvoorzitter van het Waddenfonds en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en Theo Meskers, wethouder van cultuur van Hollands Kroon schuiven ook aan tafel. Iedereen die meer over het project wilt weten, kan via de livestream meekijken.

Donkerte van de Wadden

Donkerte van de Wadden is een initiatief van de Noordelijke Natuur en Milieufederaties Noord-Holland, Groningen en Friesland, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijksuniversiteit Groningen. En wordt mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland, Waddenfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.