Gevolgen

GEVOLGEN

Het overmatig en onnodig gebruik van licht heeft grote gevolgen op de maatschappij, hierbij valt te denken aan gevolgen bij de mens, maar ook dieren, planten en zelfs de economie worden hier negatief door beïnvloedt. 

Een overzicht van de grootste gevolgen:

GEZONDHEID

Licht werkt verstorend op de mens. Sinds de komst van de elektrische lamp zijn mensen gemiddeld 1,5 uur korter gaan slapen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat vijf procent van de Nederlandse bevolking ernstige lichthinder ondervindt en drie procent slaapverstoring. Dat betekent dat ongeveer 675.000 mensen zich weleens gehinderd voelen door licht en 400.000 personen slaapverstoring ervaren. Volgens de onderzoekers moeten we lichtvervuiling serieuzer nemen. Lees er meer over in dit interessante artikel van atlasleefomgeving.

NATUUR

Duisternis hoort – net als stilte, een onvervuilde bodem en schoon grondwater – tot de meest elementaire natuurkwaliteiten. We moeten er dus zuinig op zijn en proberen dit zo min mogelijk te verstoren, zeker in natuurgebieden. Duisternis ’s nachts hoort bij de natuur en is belangrijk voor dieren.

Een overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem ontwrichten. Dit heeft allerlei indirecte gevolgen. Veranderingen in de verhouding tussen licht en donker is vaak het natuurlijke signaal voor veranderingen in gedrag, zoals trek- en broedgedrag en voedsel zoeken. Verstoring daarvan leidt tot aantasting van de conditie en alertheid.

ECONOMIE

Onze samenleving streeft naar een 24-uurs economie waarbij werken, leven en recreëren ook in de nachtelijke periode plaats kunnen vinden. De noodzakelijke verplaatsing van de mens tussen de verschillende locaties vindt in deze 24-uurs economie vaak in de donkere periode van de dag plaats.

Economisch gezien wordt verlichting in de donkere periode van de dag dus belangrijk en zelfs noodzakelijk geacht. Er zijn echter ook negatieve economische effecten te noemen met betrekking tot verlichting. Besparing op energie is een doel van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Voor veel afnemers van energie zijn de ‘milieuvriendelijke’ aspecten meestal niet van doorslaggevend belang.